X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶ ۳۵۰۳
چچ

منشور سازمان

« منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت »
این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده است . با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های اداری بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند ، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می دانم:
الف- اصول حاکم بر منشور :
1-     اصل برابری :همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود ، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده است و با آنان بدون هیچگونه تبعیض رفتار نمایند.
2-     اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
3-       اصل شهروند مداری (مردم مداری) :هدف غایی از تشکیل سازمان های دولتی و استخدام کارمندان ، ارائه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است . کارمندان باید در گفتار ، کردار و نگرش های خود عنوان «خدمتگزار مردم» را متجلی سازند . کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
4-     اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
5-     اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیند های جاری دستگاه های اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی ، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجعان ذیصلاح را فراهم می آورد.
6-     اصل پاسخگویی : سازمان های دولتی برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آن پاسخگو باشند . کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذی صلاح پاسخگو هستند.
7-     اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی : کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند. 
8-     اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ، ماموریت ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقمندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموریت های سازمان تلاش نمایند.
9-     اصل به کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کار گیرند.
 
ب- مفاد منشور :
 
1-     انجام وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی:
 
1-1- به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان توجه نمائیم.
1-2- در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و انها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم
1-3- سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم .
1-4- به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .
1-5- برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم .
1-6- از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
          1-7- در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی،نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
         1-8-روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم
        1-9- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم
 
2-     رفتار و برخود با ارباب رجوع و همکاران
 
       2-1- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی ونظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم2-2- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه ودر چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
      2-3- در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف سازی صورت دهیم
      2-4- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم
      2-5- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم
      2-6- به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم
      2-7- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خودتوجه کنیم
       2-8- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود
       2-9- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده ودر انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.
      2-10- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم
      2-11- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم
     2-12- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.
 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.3131319681803
Query time: 3.6083030700684