X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲ ۲۷۹۹
چچ

معاونت امور صنایع

شرح وظایف معاونت صنایع
 

- فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری صنایع و اشاعه فرهنگ مشوق های معین شده برای گسترش صنایع.

- اعمال سیاستهای افزایش بهره وری تولید و ارتقاء سطح استانداردهای قابل قبول.

- ترویج فرهنگ توسعه صنایع تشکل گرایی کار آفرینی و اشتغال زایی و مشارکت در برنامه های هم آهنگ برنامه ریزی ، سیاستگذاری و توسعه صنایع استان.

- بازدید و بررسی فنی از واحدهای تولیدی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران آزمایش و صدور پروانه بهره برداری برای آنها.
- 
جمع آوری نیازهای مواد الویه ، قطعات یدکی واحدها ( از داخل وخارج از کشور) بر طبق ضوابط ومقررات مربوطه.
- 
بررسی توان جدید تولید در واحدها و افزایش ظرفیت در پروانه بهره برداری.

- ارائه روشهای مناسب تولید جهت کاهش ضایعات و افزایش بازدهی ماشین آلات صنعتی.

- بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده به منظور پیش بینی بموقع آن.
- 
بازدید از واحدهای صنعتی جهت بر آورد نیازها و رسیدگی به تقاضاهای آنها.

- ارائه پیشنهاد لازم در مورد تسهیلات بانکی در راستای تامین نقدینگی واحدها و سرمایه در گردش آنها

- برآورد صحیح و عادلانه جهت تخصیص سهمیه ارزی واحدهای تولیدی براساس خط مشی های موجود.- نظارت کارشناسی بر کلیه واحدهای تولید و اخذ آمار تولید و مقایسه با ظرفیت اسمی و توان عملی واحدها و ارائه طریق برای افزایش آن.
- 
بررسی و نظارت در مورد ترخیص مواد اولیه قطعات یدکی و ماشین آلات جایگزینی بر اساس تکنولوژی روز.
- 
بررسی و نظارت در مورد اجازه ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای قابل صادرات و پیگیری تا حصول نتیجه.
- 
رسیدگی و بررسی در خواست معافیت ماشین آلات.

- نظارت بر فعالیتهای صنعتی.

-تهیه گزارشهای متناوب از وضعیت و جایگاه تولید استان و مقایسه وضعیت تولیدی استان با سایر مناطق و تعیین سهم کشوری.
- 
برنامه ریزی جهت هماهنگ کردن تولیدات در قلمرو استان با جهت گیری استراتژی صادرات.

-مشارکت در بررسی و اظهار نظر کارشناسی درمورد ورود کارشناسان خارجی جهت راه اندازی و تعمیر ماشین آلات.
- 
همکاری با گمرک استان وسایر گمرکات کشور در صورت نیاز در زمینه های کارشناسی مورد لزوم.

- همکاری در بررسی و صدور اجازه ورود مواد اولیه ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز طبق ضوابط اجرایی.

- همکاری در افزایش کیفیت محصولات واحدها و تشریک مساعی در اخذ گواهینامه های استانداردهای مالی بین المللی.
- 
تشویق واحدها در بهینه کردن سیستم تولید و افزایش کار آیی و بهره وری نیروی انسانی در صنایع استان.

- اتخاذ تصمیم در مورد واحدهای راکد و نیمه راکد و پیش بینی سیاستهای لازم جهت فعال نمودن آنها.انعقاد جلسات کمیته ها و کمیسیونهای تخصصی بین بخشی برای سرویس دادن واحدها به یکدیگر با کمترین تشریفات اداری.

- کمک در امر ماشین سازی داخلی و افزایش سهم منابع داخلی در واحدها و ( کاستن از سهم منابع خارجی ) در راستای

خودکفایی صنعتی.

- تهیه برنامه مشترک با سازمان محیط زیست استان برای کنترل صنایع آلاینده طبیعت و اعمال مقررات تدوین شده.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.7693072954814
Query time: 1.0335205396016