X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۹ ۲۲۸۷۵
چچ

محدوده های معدنی استان

نقشه محدوده های ثبت شده معدنی استان کرمان(04/12/93)
   data

     pmf

(جهت بازکردن  فایلهای فوق از نرم افزار Arc Reader استفاده نمایید)

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.0365306536357
Query time: 1.3245940208435