X
چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۳۷ ۲۹۸۵
چچ

اداره امور اصناف و تشکلها

شرح وظایف اداره امور اصناف و تشکل های سازمان صنعت معدن تجارت استان کرمان

-تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به اصناف استان و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط جهت تایید مراجع ذیصلاح .
-برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور .
-انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امورصنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه .
-انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت برسازمان های صنفی و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح .
-ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت .
-برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فن آوری در این بخش .
-فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها ، مجامع و افراد صنفی پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوطه .
-ایجاد تسهیلات لازم در خصوص تحصیل پروانه کسب جهت واحدهای فاقد پروانه کسب با هماهنگی واحدها و سازمان های ذیربط .
-بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه استقرار متعادل واحدهای صنفی با توجه به نیاز مناطق شهری با همکاری سازمان های ذیربط

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.6945967674255
Query time: 0.81445980072021