X
سه شنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۵۱ ۲۰۶۸
چچ

طرح های پژوهشی اجرا شده

از محل اعتبارات پژوهشی سال 92 طرح " شناسائی و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع معدنی و تبدیلی کشاورزی با رویکرد چند معیاره ترکیبی " با کمک دانشگاه انجام شدو 154 عنوان طرح به تفکیک شهرستانی به عنوان الویت انتخاب گردید درادامه این طرح در سال 93 با درنظر گرفتننتیجه این مطالعات طرح تهیه پیش امکان سنجی 154 عنوان طرح به تفکیک شهرستان و مشخص شدن اولویت اجرای طرح در هر شهرستان طی قراردادی با دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز گردید و در حال حاضر در حال انجام است .(به شرح جدول ذیل )
 
تعداد طرح
درصد پروژه
نام شهرستان
فاز
42
28%
انجام شده است
کرمان
فاز1
راور
سیرجان
53
34%
در حال اجرا
بردسیر
فاز2
زرند
بم
کوهبنان
رفسنجان
شهربابک
59
38%
انار
فاز3
بافت
ارزوئیه
رابر
فهرج
نرماشیر
ریگان
 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.961277961731
Query time: 1.2400062878927