X
چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۸ ۲۶
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستان سیرجان   شهرستان زرند   شهرستانها  
 بین الملل   شهرستان رفسنجان   وزارتخانه   معدن  
 تجارت   آموزش و پژوهش   استان   صنعت  
 شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها   طبقه بندی نشده  
چچ
رئیس سازمان صنعت،معدن وتحارت استان کرمان: پتانسل های موجود در معادن استان کرمان و احداث صنایع معدنی میتواند در توسعه اقتصادی،تولیدارزش افزوده ، بهبودفضای کسب وکار واشتغال پایدار نقش بسزایی داشته باشد

رئیس سازمان صنعت،معدن وتحارت استان کرمان: پتانسل های موجود در معادن استان کرمان و احداث صنایع معدنی میتواند در توسعه اقتصادی،تولیدارزش افزوده ، بهبودفضای کسب وکار واشتغال پایدار نقش بسزایی داشته باشد

بمنظور جذب سرمایه گذار وتاسیس صنایع معدنی در شهرستانهای کمتر توسعه یافته جلسه ای باحضور آقای مهندس حسینی نژاد رئیس سازمان صمت،خانم شریعتی نماینده مردم زرند وکوهبنان درمجلس شورای اسلامی ،علیخانی نماینده شرکت صبا نور( متقاضی سرمایه گذاری درمعادن سرب وروی کوهبنان واحداث صنایع فر آوری ) ومعاونین سازمان صمت درمحل دفتر رئیس سازمان صمت برگزار شد

رئیس سازمان صنعت،معدن وتحارت استان کرمان:
پتانسل های موجود در معادن استان کرمان و احداث صنایع معدنی میتواند در توسعه اقتصادی،تولیدارزش افزوده ، بهبودفضای کسب وکار واشتغال پایدار نقش بسزایی داشته باشد

بمنظور جذب سرمایه گذار وتاسیس صنایع معدنی در شهرستانهای کمتر توسعه یافته جلسه ای باحضور آقای مهندس حسینی نژاد رئیس سازمان صمت،خانم شریعتی نماینده مردم زرند وکوهبنان درمجلس شورای اسلامی ،علیخانی نماینده شرکت صبا نور( متقاضی سرمایه گذاری درمعادن سرب وروی کوهبنان واحداث صنایع فر آوری ) ومعاونین سازمان صمت درمحل دفتر رئیس سازمان صمت برگزار شد

مهندس حسینی نژاد دراین جلسه اظهار داشت موادمعدنی درمعادن استان (مس،سنگ آهن،سرب وروی، کرومیت و....)قابیلت فراوری دارندوهدف ما جذب سرمایه گذار واحداث صنایع معدنی درکنارمعادن ودر شهرستانها خصوصا شهرستانهای کمترتوسعه یافته میباشد وهمواره به دنبال جذب سرمایه گذار بوده ایم وسعی کرده ایم درکوتاهترین زمان مجوزهای لازم رابرای سرمایه گذاران صادرکنیم ودرکنار آنها باشیم

مهندس حسینی نژاد ادامه داد تاسیس صنایع معدنی درکنار معادن میتواند درایجاد اشتغال پایدار،تولیدارزش افزوده،بهبود فصای کسب وکار در منطقه وشهرستان نقش بسزایی داشته باشدوباعث توسعه اقتصادی شود که خوشبختانه شاهدافتتاح این پروژه ها درشهرستانهای سیرجان،رفسنجان،زرند،بردسیر و....طی هشت سال گذشته با بیش از ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه های صنایع معدنی استان بوده ایم

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 6.4151786168416
Query time: 5.6115598678589